Lägg till en "venue" / spara adress

Spara tid när du arrangerar flertal event på samma lokalisation genom att lägga till en "venue" (en lokal) till din Billettoprofil!

 

Lägg till en ny "venue":

1. Starta med att skapa ett nytt event

2. Under adressfältet klickar du på 'Connect a venue' 

3. Klicka på den blå knappen 'Registrera lokalen' på den högra sidan 

4. Du kan nu skapa din venue/lokal genom att ifylla namn på lokalen och adress. Det går också bra att lägga till ett foto för att ilustrera stämningen för denna lokal. 

 

Avancerade inställningar:

1. Du kan begränsa din lokals kapacitet under 'Advances settings' möjligheten längst ned.

2. Om du har flertal event som sker i samma lokal och samma tid, kan du även begränsa en övergripande kapacitet för alla event som arrangeras i denna lokal samma dag genom att klicka i alernativet Cross-event time-based capacity.