Var kan jag ladda ner min gästlista?

Istället för att ladda ner din gästlista direkt från eventsidan kan du nu be om att få den skickad till din eller en annans mailadress. 

 

Hitta ditt event genom att klicka på "Kalender" och välj sen "Hantera" på det aktuella eventet, och klicka på "Gästlista" i vänstermenyn.

 

Gästlistan finns i följande format:

 

PDF-fil

I denna PDF gästlistan grupperad efter biljettyp och inkluderar endast dina gästers namn, order ID och streckkod för biljetten. Gästlistan är användbar när du manuellt "bockar av" gästerna in entrén.

 

XLS-fil

Denna fil inkluderar den mesta informationen om dina gäster och deras biljetter. Alla ordrar är listade kronologiskt och inkluderar information om åtkomstkoder och specifika uppgifter. Denna XLS-fil kräver ett kalkylprogram för att öppnas och redigeras.

 

CSV-fil

Denna fil inkluderar den mesta informationen om dina gäster och deras biljetter. Ordrarna är listade kronologiskt och inkluderar information om åtkomstkoder och specifika uppgifter. Denna CSV-fil kan öppnas och redigeras i kalkyprogram som t ex Excel, Google Docs eller liknande.

 

Lista med mailadresser

Den enkla .txt-fil inkluderar bara e-mail adresser till dina gäster, separerade med komma-tecken. Denna lista är bra när du vill kopiera in det direkt i en maillista för att uppdatera dina gäster med information om eventet.

 

Gästlista som är kompatibel med Attendium

Denna .xls-fil är skapad för att vara kompatibel med Attendium. Den inkluderar information som namn, e-mail och streckkodsnummer och är grupperad efter ordrar och inte per biljett.