Kan jag samla in mer information från mina gäster?

Om du behöver samla in mer information om dina gäster, kan du skapa extra fält som de ska fylla i vid biljettköp. 

Extra fält skapar du i eventöversikten. Dit kommer du genom att klicka på "Kalender" för att sedan välja Hantera > Inställningar > Specifika uppgifter

Om du exempelvis ska arrangera en middag, kanske du behöver veta om någon av gästerna har någon allergi. Såhär gör du:

1. Välj ett namn på fältet, under "Namn". Ex. Allergisk?

2. Lägg till en beskrivning om du vill. Ex. Om du har några allergier får du gärna meddela oss på förhand. 

3. Välj om frågan ska vara obligatorisk eller inte. 

4. Välj vilket slags fält det ska vara. Du kan välja mellan en rullmeny, ett litet textfält eller ett stort kommentarsfält. 

5. Välj om du vill att frågan ska ställas per order, eller per biljett. Om du väljer per biljett kommer frågan att behöva besvaras för varje besökare.  

6. Du kanske har en särskild biljett som inkluderar middag. Om du vill att frågan bara ska dyka upp för den särskilda biljettypen, väljer du biljettyp under "Endast vissa biljettper".

Sist men inte mist sparar du fältet, och lägger till flera om du har annan information som du vill att dina gäster ska ange.