Hvordan kan jeg sette opp Goal Conversion-sporing til min GA-konto?

Vi sender alle billettkjøp som "e-commerce"-data til Google Analytics (GA). Dette inneholder data om pris, ordrer, eventnavn osv. 

For å se E-commerce i Google Analytics skal du først aktivere "E-commerce" i GA-innstillingene. 

Hvis du ønsker å sette opp Mål så legg til følgende som din måldestinasjon: 

 

/order/completed

Tip: Det kan også være til fordel å se på presentasjonene i denne artikkelen om hvordan man integrerer din Billettokonto med Google Analytics. 

Viktig: Det er viktig at du legger til Billettodomenet til din liste over ekskluderende referanser, for å ekskludere betalingsgateways som står beskrevet i de forskjellige slides. 

Intern note: dette er en intern note.