Hvordan kan jeg bruke Google Analytics med Billetto-brukerkontoen min?

Muligheten til å integrere Google Analytics på Billetto-siden for dine eventer kan gi deg stor innsikt i f.eks. hvem som ser på eventsiden din, hvor de finner den og hvilke kilder som gir mest trafikk til den, i tillegg til hvor godt du selger av hver billettype.

Den følgende lysbildefremvisningen er delt inn i to deler; den første forklarer hvordan du setter opp Google Analyicts for Billetto-eventet ditt, den andre forklarer deg hvordan du kan tolke dataene du får, og hvordan du kan bruke denne innsikten i planleggingen av fremtidige eventer. 

Del 1: Hvordan sette opp Google Analytics på Billetto

 

Del 2: Hvordan analysere dataene dine med Google Analytics og Billetto