Er det mulig å la flere forskjellige personer med ulike roller være tilknyttet ett event?

Ja, det er mulig å opprette flere forskjellige roller som er tilknyttet en felles arrangørkonto på Billetto. 


Slik gjør du det:
1. Klikk på ikonet for Kontooversikt til venstre for profilbildet ditt, oppe i høyre hjørne av skjermen.
2. Klikk på Administrering av roller i menyen til venstre.
3. Tast inn navn, e-postadresse, og hvilken rolle personen skal ha. Her kan du også finne en oversikt over hvilke autorisasjoner de ulike personene og rollenne har. (NB: Det er ikke mulig å tilføye allerede eksisterede Billetto-brukerkontoer til nye roller).
4. Klikk på Tilføy

Personen du har tilføyet får så en e-post, hvorfra personen kan opprette et eget passord.