Hvordan gjør jeg eventet offentlig eller privat?

Du kan velge å gjøre eventet offentlig ved å avmerke boksen hvor det står "Offentlig", øverst i midten på siden hvor du oppretter/redigerer et event. Hvis du tar vekk avmerkingen blir eventet privat og kan bare ses av inviterte.