Hvilke autorisasjoner har de ulike rollene?

Det er foreløpig mulig å tilføye tre ulike roller: Administrator, økonomiansvarlig og ansatt. 

  • En Administrator har full tilgang til alle funksjoner og all informasjon, inkludert administrering av roller og bankinformasjon. 
  • En Økonomiansvarlig har tilgang til bankinformasjon og de fleste andre funksjoner bortsett fra administrering av roller.
  • En Ansatt har tilgang til funksjoner og informasjon relatert til event-management, men kan ikke redigere bankinformasjon eller administrere roller.