Kort avgifter/Payment Processing Fees

Grunnet ny EU-lovgivning kan europeiske forbrukere ikke lenger pålegges å betale gebyrer for å bruke sine kredittkort per d. 13 januar, 2018. 

Dette betyr at Billetto vil trekke kredittkortgebyret fra deg som arrangør fra og med den 13. Januar, 2018, da vi ikke lenger har tillatelse til kreve dette gebyret fra dine billettkjøpere på dine vegne. 

Det er to ting å være oppmerksom på: 
For det første forventer vi at denne endringen vil øke ditt billettsalg. I løpet av 2017 har events i Sverige (hvor kredittkortgebyret allerede er pålagt arrangørene) regelmessig vist et økt salg på 9%. 

For det andre beholder du fortsatt full kontroll over din prising på Billetto. Hvis du ønsker å kompensere for denne ekstra utgiften kan du alltids justere prisene på dine billetter. Ved å gjøre dette blir nettoprisen på dine events vedlikeholdt på samme nivå som før den nye lovgivningen. 

Hvor mye er gebyret?
Det gjennomsnittlige gebyret for kredittkort som Billetto aksepterer er 2,5% ( ikke medregnet moms) av den samlede transaksjonen. 

Mitt/mine event(s) blir holdt innen d. 13. januar, 2018. Påvirker dette meg?
Nei, ditt event blir ikke påvirket. De som kjøper billetter vil stadig bli pålagt et kredittkortgebyr under betalingsprosessen. 

Hvor kan jeg se disse gebyrene? 
Så snart du begynner å selge billetter vil du kunne se kredittkortgebyrene under Overblikk i ditt event:

cc-fee-no.png

Kredittkortgebyrer trekkes automatisk fra arrangementets samlede omsetning. I eksempelet ovenfor vil arrangøren bli betalt NOK 968,75 NOK (1000 - 31,25) så snart arrangementet er avsluttet. 

Ingen nye fakturarer

For å holde det simpelt vil kredittkortgebyrene bli direkte trukket fra ditt billettsalg.

Du kan lese mer om denne endringen i dette blogginnlegget.