Hvordan opsætter jeg Goal Conversion-tracking til min GA-konto?

Vi sender alle billetkøb som "e-commerce"-data til Google Analytics (GA). Dette indeholder data om pris, ordrer, eventnavne osv.

For at se E-commerce i Google Analytics skal du først aktivere "E-commerce" i GA-indstillingerne.

Hvis du ønsker at opsætte Mål så tilføj følgende som din måldestination:

/order/completed

Tip: Det kan også være fordelagtigt at kigge på præsentationerne i denne artikel om hvordan man integrerer din Billettokonto med Google Analytics.

Vigtigt: Det er vigtigt at du tilføjer Billettodomænet til din liste over ekskluderede referencer, for at ekskluderer betalingsgateways som beskrevet i de forskellige slides.

Intern note: dette er en intern note.